carroussel_1
Winst voor water

Winnet, ten dienste van de leefomgeving

carroussel_2
Winst voor water

Winnet, kwaliteit tegen lagere kosten

carroussel_3
Winst voor water

Winnet samen voor schoon water

Winnet in beeld

Agenda

Kernteam EXTRA -  29 mei 10.00 - 12.00 uur, Houten

Kernteam - 18 juni 13.00 - 15.00 uur, Houten

Water en Klimaattafel EXTRA in juni - informatie volgt

Managementgroep - 4 juli, 13.00 - 15.00 uur, Nieuwegein

Het volledige overzicht vindt u in de Jaarplanning