carroussel_1
Winst voor water

Winnet, ten dienste van de leefomgeving

carroussel_2
Winst voor water

Winnet, kwaliteit tegen lagere kosten

carroussel_3
Winst voor water

Winnet samen voor schoon water

Winnet in beeld

Agenda

Kernteam -  3 september 10.00 - 12.00 uur, Houten

Water en Klimaattafel 18 september - Utrecht

Klimaattop - 18 oktober  11.30 - 16.30 uur - Bunnik

Mandaathouders overleg - 31 oktober, 13.00 - 15.00 uur, Nieuwegein

Het volledige overzicht vindt u in de Jaarplanning