Grondwatermonitoring

Grondwaterzorg is een nieuwe taak voor de gemeenten.

Om deze zorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kiezen veel gemeenten voor een monitoringssysteem met behulp van peilbuizen. De informatie uit het monitoringssysteem maakt voorspellingen mogelijk over bijvoorbeeld grondwateroverlast.

De gemeenten Woerden, De Bilt, Houten, IJsselstein, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben  een gemeenschappelijk meetnet voornamelijk voor ondiep grondwater.

Het onderhoud van circa 200 meetpunten en de dataverwerking en analyse is nu centraal vanuit Winnet georganiseerd. Door deze samenwerking hebben we 250.000 euro bespaard.

Vanaf 2018 worden steeds minder grondwatermeetpunten handmatig uitgelezen en in plaats daarvan voorzien van telemetrie. De meetdata is dan ‘live’ beschikbaar.

Door te klikken op de blauwe buttons aan de rechterzijde, kunt u toegang krijgen tot de verschillende grondwaterpeilgegevens.