Blijf betrokken, doe actief mee!

Interview met de nieuwe voorzitter van de stuurgroep, Herman Geerdes.

“Blijf betrokken, doe actief mee!”

Sinds 24 september j.l. heeft de stuurgroep van Winnet een nieuwe, enthousiaste voorzitter: wethouder Herman Geerdes van de gemeente Houten. De redactie van de Winnet nieuwsbrief vroeg hem naar zijn ambities.

Wat is uw voornaamste drijfveer om voorzitter van de stuurgroep te worden?

“Ik vind het ontzettend belangrijk om kansen voor samenwerking binnen de regio te pakken. Voor Winnet gaat het dan natuurlijk als eerste om de besparingsopgave, maar voor mij persoonlijk gaat het ook om bijvoorbeeld het samen oppakken van problemen die door klimaatverandering ontstaan. En om het maken van innovatieslagen, van elkaar leren. Bij elkaar in de keuken te kijken en te zien: wie doet t slim?”

Hoe wilt u die kansen voor Winnet gaan pakken?

“Uit de evaluatie en bij de laatste brede stuurgroep kwam naar voren dat we binnen Winnet onze speerpunten duidelijker moeten benoemen. Er zijn heel veel dingen waar we mee aan de slag kunnen, daardoor raken we teveel de rode draad kwijt.
De volgende stap gaan we zetten binnen het assetmanagement. Dan gaat het dus om dingen als: samen de beste aanpak gaan regelen, de materialen gaan regelen.
Maar er zijn op het gebied van innovatie ook overal mooie dingen aan de gang. Een praktisch voorbeeld is het benutten van de warmte uit het riool: riothermie. We zijn in Houten aan het onderzoeken of het mogelijk is om riothermie te gebruiken voor de verwarming van ons gemeentehuis.”

Hoe ziet u uw rol als voorzitter?

“Er is nog wat te winnen op het gebied van betrokkenheid, op alle niveaus binnen ons samenwerkingsverband. Er is een groot verschil van inzet. Het punt is: iedereen ziet de kansen, daar zijn we het allemaal over eens. Maar als we in de praktijk aan de slag willen gaat dat niet vanzelf. Je loopt aan tegen capaciteitsproblemen, prioriteiten worden anders gelegd. Het is de uitdaging om daar verandering in te krijgen.”

Waar hoopt u aan het eind van deze bestuursperiode te zijn?

“Ik zou het mooi vinden als we de samenwerking op het gebied van de watersystemen integraal bekijken met zijn allen. Dus riool, zuivering, waterwinning, de totale waterketen.
Een ander ding: we kijken nu vooral naar de financiële kansen, ik denk dat er veel meer mogelijk is. In heel veel gemeenten is het rioolbeheer kwetsbaar. We zouden elkaar veel meer moeten opzoeken. Er zijn op het punt van samenwerking slagen te maken door op grotere schaal samen te werken en daardoor meer expertise beschikbaar te hebben.

Welke boodschap wilt u meegeven aan de Winnet-deelnemers?

“Blijf betrokken, probeer de kansen te zien die de Winnet-samenwerking biedt. Doe actief mee!”


Herman Geerdes_Houtensewetering-bewerkt

Wethouder H. Geerdes, gemeente Houten