Ecoscans

Hierbij informeren wij jullie over het resultaat van de aanbesteding van de ecoscans van het water in de bebouwde kom van alle Winnet gemeenten.

We hebben de offerte-aanvraag uitgezet bij drie partijen. De aanbesteding is zowel op prijs als op plan van aanpak beoordeeld en is gewonnen door Tauw.

Het is een financieel gunstige aanbesteding, want we zijn op aanzienlijk lager bedrag uitgekomen dan wat we van tevoren hadden geraamd. Inclusief twee stelposten bedraagt de opdracht nu ruim € 50.000,-. Dit is aanzienlijk lager dan het beschikbare bedrag vanuit Winnet. Dit betekent dat geen van de deelnemers nog een extra financiële bijdrage hoeft te leveren.

Op basis van de aanbesteding hebben de gemeenten Houten en Lopik en eerder al IJsselstein, besloten toch ook mee te doen. Dit betekent dat alle gemeenten en De Stichtse Rijnlanden mee doen aan deze opdracht en dat vinden we heel mooi nieuws!

Tauw heeft in augustus en begin september een kleine 350 monsterpunten geïnventariseerd op watervegetatie, oevervegetatie en beleving. Dit zal begin november resulteren in een conceptrapportage per gemeente, die we jullie ter commentaar zullen doen toekomen. Na afronding van de opdracht zal Tauw op een Winnet-themamiddag een presentatie geven van de bevindingen. Deze themamiddag zal in februari 2016 worden georganiseerd.

We hopen op een mooi en succesvol project. Voor vragen kan je één van ons benaderen: Bas Spanjers (HDSR), Laurens van Miltenburg (Nieuwegein) of Erwin Rebergen (Utrecht).


329