Opdracht storingsopdrachten via OMS module

Met ingang van het 2e kwartaal gaat de gemeente Houten de module OMS (onderhoudsmanagementsysteem) van het regionale telemetriesysteem gebruiken voor opdrachtverlening van storingsopdrachten naar de onderhoudsaannemer. De aannemer vult de opdrachtbon aan met gegevens over aankomsttijd, vertrektijd, eventueel verrichtte werkzaamheden en meldt deze gereed. De gemeentelijke opzichter controleert de gegevens en accordeert de bon voor facturering.

Via het OMS waren de vaste gegevens en de periodieke onderhoudsgegevens per installatie al inzichtelijk, de storingsopvolging wordt hier nu aan toegevoegd. Een onderhoudsmonteur beschikt via de web-based H2Go hoofdpost applicatie over alle relevante informatie om een storing op te lossen. Voor Houten is het nu mogelijk om de kwaliteit van de dienstverlening op een eenvoudige wijze te monitoren.