Proeftuinen smaken naar meer

Sinds een aantal jaren voeren STOWA en Stichting RIONED onderzoek in het stedelijk waterbeheer gezamenlijk uit in de vorm van zogenaamde proeftuinen. Centraal thema bij de proeftuinen is het inzicht in de feitelijke toestand en het functioneren van het stedelijk watersysteem. In de proeftuinen wordt kennisontwikkeling direct gekoppeld aan de toepassing in de praktijk. Meer informatie over de proeftuinen

STOWA en Stichting RIONED leveren graag een bijdrage aan een bijeenkomst in de regio en lichten op verzoek de resultaten van een of meer relevante proeftuinen toe. Relevante thema’s die  aansluiten bij de proeftuinen zijn: (a) gegevensbeheer en informatievoorziening, (b) rioolvervanging en – renovatie, (c) lozingen hemelwater en waterkwaliteit, (d) wateroverlast, (e) buitengebied (f) bedrijventerreinen.

Winnet kan veel leren van deze kennis en ervaring van buiten. Om met elkaar in gesprek te komen over de resultaten van een proeftuin zal Winnet de Stichting RIONED gaan benaderen. Laat het programmabureau  Winnet weten welke wensen er zijn. Dan bekijken wij samen met RIONED op welke wijze een nuttige bijdrage zouden kunnen worden geleverd. Reacties en voorstellen graag naar winnet@hdsr.nl