Project riothermie Urk

De gemeente Urk heeft met riothermie een stap heeft gezet naar een duurzame afvalwaterketen. Om de kijken naar de praktische toepasbaarheid van deze innovatie heeft een delegatie uit de regio Winnet op 29 oktober een werkbezoek aan de gemeente Urk gebracht.

Wat is riothermie?

Riothermie is een techniek om energie uit afvalwater uit het rioolstelsel terug te winnen via warmtewisselaars. Vanwege de goed geïsoleerde ligging van de rioolleiding op een diepte van twee à drie meter onder de grond is riothermie een kansrijke techniek om het afvalwater als duurzame energiebron te benutten. Het afvalwater dat naar de zuivering wordt afgevoerd varieert in temperatuur van 8 °C tot 20 ºC, en bevat dus thermische energie. Riothermie zorgt ervoor dat deze thermische energie niet verloren gaat, maar wordt benut voor het verwarmen van nabijgelegen voorzieningen. In Urk gaat het om het zwembad van de gemeente. Naast de besparing op de stookkosten met zo’n 50%, vermindert ook de CO2-uitstoot.

Wat zijn de leerpunten van Urk ?

Urk heeft zorgvuldig gewerkt aan een plan waarbij alle voor- en nadelen zijn besproken. Voorwaarde is de aanwezigheid van politieke wil om te innoveren en dat er garanties komen door risico’s goed in beeld te brengen. Urk heeft gebruik gemaakt van een kansenkaart en heeft een business case uitgewerkt waarop besluitvorming kon plaatsvinden. De verbouwing van het lokale zwembad bleek de kans om een project te starten. De extra kosten voor riothermie moesten opgevangen worden door de besparing op energie. Gaande het onderzoek werd duidelijk dat een innovatie als riothermie niet op zichzelf staat. In Urk is men uitgekomen op een totaal concept: riothermie, warmte-koude opslag en restwarmte uit spoelwater. Dit resulteert in een complex systeem:

Tips voor succesvolle innovatie

  1. Innovatie kan alleen als je met elkaar het project wil laten slagen en vertrouwen in elkaar hebt;
  2. Maak gebruik van de deskundigheid uit de markt;
  3. Denk eraan dat innoveren maatwerk is;
  4. Monitor het resultaat om een objectief beeld van de opbrengst te krijgen;
  5. Er blijven altijd vragen over: van wie is energie? Van wie is de opbrengst?


riothermie_01

Riothermie voor een woning