Evaluatie in de versnellingskamer

Tijdens de bijeenkomst legt Twynstra Gudde een eerste analyse en bevindingen op basis van de gesprekken met alle deelnemers aan Winnet voor. Aan de hand van stellingen is nagegaan in hoeverre de bevindingen en conclusies worden herkend en hoe deze worden gewogen. Wat zijn belangrijke dan wel opvallende punten en welke aandachtspunten dan wel lessen zijn hier aan te verbinden? In het tweede deel is de blik vooruit gericht: wat zijn de ambities en kansen voor verdere samenwerking met Winnet en wat is daarvoor nodig? Twynstra en Gudde verwerkt de opbrengst van de versnellingskamer in de evaluatierapportage.

Om het lopende evaluatietraject zorgvuldig uit te voeren wordt tijdens de Brede Bijeenkomst op 1 oktober 2015 de rapportage door Twynstra en Gudde grondig doorgesproken. Hierbij zal gelegenheid zijn tot stellen van verdiepingsvragen. In de Brede Bijeenkomst van 1 oktober worden de resultaten van de evaluatie met elkaar gedeeld en brengen we gezamenlijk verbeteringen in beweging. Hiermee kunnen alle Winnet partners direct aan de slag. Het doel is om het evaluatieproces voor het eind van het jaar 2015 af te ronden.

Eventuele aanscherpingen en aanpassingen, die leiden tot verbetering van de Samenwerkingsovereenkomst, zullen in de stuurgroep van 12 november ter behandeling worden voorgelegd en daarna ter besluitvorming aan alle partners worden aangeboden.

Het overzicht van het evaluatieproces is in te zien op de website van Winnet.