Terugblik Brede Bijeenkomst 11 december 2014

Tijdens de Brede Bijeenkomst zijn de aanwezige regionale  bestuurders en ambtenaren uitgedaagd om met elkaar te zoeken naar nieuwe oplossingen in de (afval)waterketen die leiden tot verbeteringen en kostenbesparingen. In het eerste deel van het programma werden in twee presentaties beelden aangereikt over innovaties binnen de afvalwaterketen. Oplossingen en kansen werden bedacht om de watersector meer resultaatgericht te maken.

In de eerste presentatie gaf de heer Jan Vreburg, van het KRW Watercycle Research Institute, zijn inzicht om te komen tot ‘Innovatie in de waterketen’. Kern hiervan was om gebruik te maken van de kennis van nu op de ontwerp en beheer van het rioolstelsel. De winst zit in de details: bekijk het Leidingnet naar de wijze waarop het moet functioneren. De heer Jack Jonk, van waterschap Brabantse Delta, leidde het gesprek in met zijn presentatie ‘van normgericht naar effectgericht werken’. Hij gaf aan dat naast technische innovatie een sociale innovatie plaatsvindt die ons in staat stelt om de afvalwaterketen meer resultaat gericht te beheren.

In het tweede deel van de bijeenkomst hebben aan vier innovatietafels gesprekken plaatsgevonden op basis van een aantal stellingen. De reacties zijn per tafel op het tafelkleed uitgeschreven, waarvan het resultaat op de website van Winnet is terug te lezen.

De resultaten zullen in de verdere aanpak van Winnet via de themagroepen een plek krijgen.