Uitvoering meerjarenprogramma RAB

Om de bestuurlijk vastgestelde ambities te realiseren heeft Winnet in 2014 het meerjarenprogramma Regionaal Afvalwaterketen Beleid (RAB) ontwikkeld. Dit vormt de inhoudelijke basis voor verdere samenwerking in de afvalwaterketen. Voor de uitvoering van het meerjarenprogramma RAB is, in overleg met de managers van de aangesloten partners, een taakverdeling en model voor kostenverrekening opgesteld. Hiermee zijn alle basisafspraken voor de uitvoering van het meerjarenprogramma  beschikbaar. De bijdrage van alle deelnemers wordt gevraagd om het programma tot een succes te maken.

Op 24 maart 2015 gaan we de uitvoering van het meerjarenprogramma RAB centraal bespreken. De uitnodiging en het programma voor deze bijeenkomst in het gemeentehuis in Doorn zullen in de komende week worden toegezonden. Per thema:  Hemelwater, Assetmanagement, Duurzaamheid, Oppervlaktewater (stedelijk water) en Grondwater gaan werkgroepen de benoemde activieiten projectmatig uitwerken. Ook zal de opzet worden besproken om de voortgang en de effecten van de uitvoering per kwartaal te gaan monitoren.