Vorming nieuwe stuurgroep

De vorming van de nieuwe stuurgroep was noodzakelijk vanwege de recente provinciale- en waterschapsverkiezingen. De stuurgroep heeft afscheid genomen van aftredend Hoogheemraad mw. Els van der Vorm en voorzitter mw. Jacqueline Verbeek – Nijhof, die als gedeputeerde van de provincie Utrecht ook de watertaken in haar portefeuille heeft.

Bij hun afscheid zijn beiden bedankt voor hun bijzondere inzet voor de regio in de afgelopen periode. Tijdens het Bestuurlijk Platform zijn de nieuwe kandidaten voorgedragen en is unaniem ingestemd met hun benoeming. In de komende stuurgroepvergadering kiest de stuurgroep uit haar midden een nieuwe voorzitter.

Het Bestuurlijk Platform vond plaats op een historische plaats: de werkzolder van het gemaal De Hooge Boezem in Haastrecht. Dit gemaal is een van de eerste stoomgemalen van Nederland en wordt geheel door vrijwilligers in stand gehouden. De bestuurders kregen een rondleiding en hebben per fiets het achterliggende waterbergingsgebied bezocht. Tijdens een informatief programma kregen de bestuurders een goed beeld van 1000 jaar leven met water. Deze informatie is terug te vinden op de website www.gemaalhaastrecht.nl. Bij een bezoek aan deze prachtige locatie zullen de vrijwilligers van de Stichting Gemaal Hooge Boezem achter Haastrecht alles vertellen over de boeiende geschiedenis van het gemaal.