Brede bijeenkomst

We kunnen terugkijken op een geslaagde Brede Bijeenkomst in het Maarten Maartenshuis op het landgoed Zonheuvel in Doorn. Het mag gezegd worden dat we elkaar binnen de regio beter zijn gaan kennen en meer met elkaar delen. We zijn ons goed bewust van de kansen om slimmer en efficiënter te werken. Dat vraagt van ons allemaal een inspanning naast, of in combinatie met de dagelijkse opgaven die er al liggen.

Tegen deze achtergrond kunnen we trots zijn dat er binnen Winnet veel mooie projecten lopen die winst gaan opleveren: meer kwaliteit van de afvalwaterketen tegen lagere kosten voor de burger. Een viertal van deze behaalde resultaten zijn met een inleidende pitch van onze stuurgroepleden op 6 oktober gepresenteerd. De eerste twee presentaties sloten aan op de voorgaande themabijeenkomst, waarin Duurzaamheid en Assetmanagement centraal stonden. Het project ‘Levenscyclus Analyse (LCA)’ is door de regio zelf opgezet, en de pilot ‘Risicogestuurd Beheer’ is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug’ getrokken. Beide projecten zullen binnen de regio opvolging krijgen. In de presentaties Hemelwater en Stedelijk Water werd de noodzakelijke verbinding tussen theorie en praktijk van het water (kwaliteits)beheer gelegd. De laatste presentatie over de Ecoscans krijgt een vervolg in de bijeenkomst ‘Oppervlaktewater’ van 15 november in Nieuwegein. Ten slotte is een kort uitstapje gemaakt naar de samenwerking met de tuinbranche met het project ‘watervriendelijke tuin’. Dit project biedt ons de mogelijkheid de burger zelf te laten bijdragen om de effecten van klimaatverandering op te vangen.

De opbrengst uit de projecten zijn in een overzicht uitgewerkt, dat samen met alle presentaties is terug te vinden op de website van Winnet.