Incidentenplannen riolering

Op dinsdag 1 november j.l. hebben we binnen Winnet de incidentenplannen riolering geëvalueerd en beoefend. Er was een mooie opkomst! Uit de evaluatie bleek dat de incidentenplannen niet vaak worden gebruikt, maar dat het wel van belang is om zo’n plan te hebben voor het geval dat. Wellicht dat bekendheid richting het piket nog wat beter kan. Na gezamenlijk gesprek werd geconcludeerd dat het belangrijk is om de incidentenplannen te actualiseren en in de nabije toekomst te beoefenen in de praktijk.

Afgesproken is dat de deelnemers zelf het specifieke deel van hun plan actualiseren en dat Antea Group het generieke deel actualiseert. Deze actualisatieslag ronden we in het 1e kwartaal van 2017 af. Daarna kijken we hoeveel animo er is voor de praktijkoefening en hoe we dit verder organiseren. Voor nu is het dus van belang dat kaarten, telefoonnummers etc. worden geactualiseerd en het plan wordt gedeeld met het piket.