Instructie rioleringsbeheersysteem Kikker

Op 12 september vond een instructieworkshop Kikker plaats. Medewerkers van het programmabureau Winnet, HDSR en gemeenten Houten, Woerden, Bunnik en Stichtse Vecht namen plaats achter hun laptop. Hendrik Kingma van Riodesk liet de ene na de andere optie van het rioleringsbeheersysteem zien.

Wouter van Tent, Winnet: “Ik was verrast door de uitgebreide mogelijkheden in Kikker. Data uitwisselen met andere beheersystemen, exporteren naar hydraulische modellen, theoretisch drinkwaterverbruik per bemalingsgebied bepalen, documenten koppelen aan objecten en automatisch updaten via de Cloudservice.”

Gerard Caré, HDSR: “Zeer veel informatie. De volgende stap is het programma leren, ermee gaan werken. Voor HDSR is Kikker een uitkomst. Het geeft inzicht in hoe het stelsel precies in elkaar zit, wat de zuiveringskringen zijn, etc. Voor ons wordt het echt interessant na het ‘samenknopen’ van alle data. Alles staat of valt met het goed vullen van het beheersysteem door gemeenten.”

Meer informatie: Wouter van Tent


Instructie rioleringsbeheersysteem Kikker