Nieuwe 'Aanjager' Winnet

Bij doorontwikkeling van de regionale samenwerking is aangegeven dat er behoefte is aan een inhoudelijk aanjager om de doelstellingen van Winnet te halen. Het vertrek van programmamanager Martien Marteijn per 1 februari 2017, geeft de mogelijkheid om snel in deze behoefte te voorzien.

Mehmet Seyman vanuit de projectgroep, Arie Oskam vanuit de managers en Wim Heijbroek vanuit het gastheerschap zijn bezig om de aanstelling van een aanjager te realiseren. De eerste stap is in december 2016 gezet met het formuleren van een profielschets, die door alle Winnet partners gedragen wordt. Uiteraard is er veel aandacht voor een goede aansluiting op de nieuwe SOK, die op dit moment voor 90% gereed is.

In januari 2017 zal de wervingsprocedure voor de aanjager starten met een interne ronde bij alle partners van Winnet. Ingeval zich intern geen geschikte kandidaat aan dient zal de procedure via een externe ronde, bij een gespecialiseerd bureau, worden vervolgd. In het laatste geval wordt een onderhandse aanbesteding gehouden en moeten we rekening houden met een doorlooptijd van ongeveer twee maanden. In de eerste maanden van 2017 zullen we het gemis aan van een programmamanager/aanjager zelf moeten gaan opvangen

Zodra de definitieve versie beschikbaar is, zal het Functieprofiel Aanjager op de website geplaatst worden. Voor vragen en nadere informatie is Wim Heijbroek van HDSR, bereikbaar op 030 634 5746.