Nieuwe SOK 2017-2020

Aan Twynstra Gudde (TG) is opdracht verleend om dit traject te begeleiden, waarbij resultaten van de evaluatie van de huidige SOK als kapstok zullen dienen. Het doel is dat we voor eind 2016 in de nieuwe SOK hebben vastgelegd hoe we onze netwerksamenwerking nog beter benutten om binnen de (afval)waterketen slimmer en doelmatiger te werken.

Consultatieronde

Op basis van gesprekken met de projectgroep Winnet en met een groep managers uit de regio ontwikkeld TG een aantal keuzemodellen voor onze netwerksamenwerking. De aandacht ligt hierbij op het ophalen van de wensen en ambities voor het doorontwikkelen van de SOK, rekening houdend met de lokale ontwikkelingen van de individuele partners. Het verslag van deze eerste gesprekronde is eind april ter consultatie aan alle partners verzonden.

Keuzemoment

Met de opbrengst van de gesprekken en reacties zal, in de (verbrede) projectgroep van 24 mei, een aantal keuzes voor de nieuwe SOK worden benoemd. Ook het resultaat van de Regionale Monitor, dat een beeld geeft van de voortgang van onze samenwerking, zal hierin betrokken worden. Deze keuzes zullen op 14 juni met alle managers worden gedeeld, zodat in het Bestuurlijk Platform van 23 juni de bestuurders hun voorkeur voor de nieuwe SOK kunnen uitspreken. Dit zal door TG in een afrondende notitie worden uitgewerkt, die na het zomerreces met alle partners wordt gedeeld.

Afstemming

Het Bestuurlijk Platform van 23 juni, is afgestemd op de bestuurlijk overleggen van de coalitie Ruimtelijke Adaptatie en de U10 gemeenten. De bestuurders die betrokken zijn bij de coalitie Ruimtelijk Adaptatie kunnen direct aansluitend met elkaar overleggen over de voortgang van dit netwerk. Voor de overigen bestuurders bestaat vervolgens de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestuurstafel Ruimte van het U10 netwerk. Voor al deze overleggen is de locatie De Landgoederij aan de Camminghalaan 30 in Bunnik gereserveerd.

Deze informatie is terug te vinden op de onderstaande websites: