Overzicht themagroepen en projecten 2016

Thema Assetmanagement

Project Resultaat Opbrengst benutten

Risicogestuurd
Beheer

Gezamenlijk afwegingskader als handvat voor keuzes bij repareren, renoveren en vervangen. Format dat alle partners helpt om een optimale kwaliteit van het rioolstelsel (assets) te bereiken tegen aanvaardbare kosten.
Centraal ontsluiten statische gegevens Riolering 1 database binnen Winnet
Nu: Waterschap en 9 gemeenten
Wordt: WS en alle gemeenten
Completer beeld van afvalwaterketen als basis voor data-analyse. Als centrale informatiebron te benutten voor verhogen kwaliteit rioolbeheer.
Actualiseren en Oefenen Incidenten-plannen Gezamenlijke Oefening met 11 gemeenten op 1 november Borging van de gezamenlijke incidentenplannen en samen de kwaliteit te bewaken en de kwetsbaarheid te verminderen.

Thema Duurzaamheid

Levenscylus-analyse Verkleinen van de milieueffecten van rioolleidingen per diameter en materiaal Format dat alle partners helpt om een duurzame keuze van het rioolstelsel te maken.

Thema Hemelwater

Hemelwater-verordening Model Hemelwaterverordening en bestuursvoorstel te benutten als sturingsinstrument door alle gemeentelijke partners Uniforme ondersteuning van het afkoppelen van regenwater. Verbeteren kwaliteit en beheersen van de kosten van de afvalwaterketen.
Waterbergings-bank Modelovereenkomst Waterbergingsbank te benutten door alle gemeentelijke partners binnen een peilgebied Het efficiënter inrichten van wateropvang bij nieuwbouw. Optimaliseren kwaliteit / kosten van de afvalwaterketen.

Thema Stedelijk Water

Ecoscans Analyseren beschikbare ecoscans en benutten maken van de stimuleringsregeling Stedelijk Oppervlaktewater Effectief uitvoeren van verbetermaatregelen voor de kwaliteit van het stedelijk water