Proces naar SOK 2017-2020

In het traject naar een SOK 2017 – 2020 is de consultatieronde met projectgroep, managers en bestuurders afgerond. Wim Heijbroek, afdelingsmanager van HDSR, heeft de taak op zich genomen om dit proces in goede banen te leiden. Doel is om het proces naar een nieuwe SOK 2017 – 2020 voor het eind van 2016 af te ronden. Theo Mosch van het bureau Management Strategen verzorgt de begeleiding van dit proces. Uit de eerste gespreksrondes zijn de contouren van Winnet 2.0 al zichtbaar geworden, met kenmerken:

  • Zichtbare resultaten benoemen, breder dan Winnet 1.0
  • Management meer verantwoordelijk, bestuurlijke koppeling minder zwaar
  • Partners zijn aan zet, geen verplichte deelname in projecten
  • Aanjager met inhoudelijke kennis
  • Budget voor samenwerkingsprojecten en vaste bijdrage partners

De inhoudelijke werkzaamheden van Coalitie Ruimtelijke Adaptatie (CRA) zullen vooralsnog niet worden samengevoegd met de themagroepen die onder Winnet opereren en de CRA krijgt een eigen aanjager. Besloten is om na de herfstvakantie samen met alle partners de uitdaging op te pakken om de SOK 2017 - 2020 een stap verder te brengen. Dat leidt tot het verzoek om op 27 oktober 2016 van 13.00 tot 16.00 ruimte in de agenda te maken voor een overleg van de “brede  projectgroep”. Hierin worden projecten en afspraken voor de samenwerking vanaf 2017 doorgesproken.


Proces naar SOK