Rioolvreemd water in beeld

Op initiatief van de regionale samenwerking in Zeeland (SAZ+) is een infografic ontwikkeld als hulpmiddel om de communicatie over rioolvreemd water tussen gemeenten en waterschappen te stimuleren, te verhelderen en te structureren. De infografic stelt aan de hand van drie vragen het vraagstuk van rioolvreemd water aan de orde: wat is het? Waarom is het een probleem? Wat nu?

Wat is het?

De infografic geeft vijf aspecten die problematiek rioolvreemd water beschrijven:

  1. de omvang van hoeveelheid rioolvreemd water, uitgedrukt als percentage van de totale hoeveelheid influent,
  2. Uiteenlopende bronnen van rioolvreemd water bij een vuilwaterriool,
  3. Matrix die Rioolvreemd water laat zien per stelsel type,
  4. door verschuiven van focus en ambitie in de afvalwaterketen wordt rioolvreemd water een knelpunt,
  5. er zijn legio invloeden die rioolvreemd water veroorzaken.

Waarom is het een probleem?

Onderaan laat de infografic 10 deelaspecten zien waarop rioolvreemd water ingrijpt. Dat betreft wateroverlast, overstortingsvolume, waterkwaliteit, investeringen in gemalen, en RWZI, hergebruikpotentieel, effluentvracht prioritaire stoffen, effluentkwaliteit, grondwaterstand,energieverbruik gemalen en RWZI en operationele kosten van gemalen en RWZI.

Per locatie kunnen meerdere aspecten van invloed zijn om tot naar een oplossing voor rioolvreemd water te zoeken.

Wat nu?

Deze belangrijke vraag wordt beantwoord aan de hand van een drie-stappenplan:

  • Bepaal de aanwezigheid en aard van het rioolvreemd water,
  • Voer doelmatigheidsafwegingen uit voor daadwerkelijk op sporen en verhelpen van rioolvreemd water binnen de huidige context en over 20-40 jaar bij de te voorziene wijzigingen, zoals verplichtingen tot verwijderen medicijnresten uit afvalwater,
  • Pas de zorg voor rioolvreemd water in het afvalwaterketenbeheer in, voor zover dat bijdraagt aan de doelmatigheid.

Download de infografic via www.stowa.nl