Samenwerken bij gemalenbeheer

Samenwerking staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Waar begin je en hoe makkelijk is het? Samenwerkingsregio Platform Water Vallei en Eem (PWVE) zocht het uit voor gemalenbeheer. De focus lag hierbij op risico-gestuurd beheer op systeemniveau.

Loont Samenwerking? Ja, maar niet met kostenbesparing als doel. Beide partijen voeren het beheer al op een doelmatige wijze uit. De winst zit in het versterken van systeemkennis en het verminderen van de kwetsbaarheid van beide organisaties. Het reorganiseren van het beheer en onderhoud bij gemeenten en waterschap is niet nodig.