Themamiddag Stedelijk water

Op 15 november heeft de themagroep stedelijk water een succesvolle themamiddag gehouden bij de gemeente Nieuwegein. Op de themamiddag zijn de (voorlopige) resultaten gepresenteerd van de diverse projecten die momenteel lopen.

Bureau Tauw presenteerde de voorlopige resultaten van de vergelijking van de ecoscan uit 2015 en de eerder in de periodes 2002 tot 2009 uitgevoerde ecoscans bij de diverse gemeenten binnen Winnet. Over het algemeen blijkt daaruit een geringe verbetering van de waterkwaliteit in het bebouwde gebied. Zodra het eindrapport definitief is, wordt het onder alle aan Winnet deelnemende partijen verspreid. Verder vertelden Tauw en de gemeente Utrecht hoe zij samen met HDSR een nadere analyse uitvoeren voor de knelpuntlocaties in de gemeente Utrecht, die per locatie leiden tot een concreet maatregelenpakket. Gemeente Utrecht liet ook zien hoe zij de database gebruiken, die de ecoscan uit 2015 heeft opgeleverd. Tot slot vertelden HDSR en de gemeente Nieuwegein over de ervaringen met het gezamenlijk maaien van de watergangen in de gemeente. Ook liet de gemeente Nieuwegein zien welke maatregelen zij hebben genomen in de wijk Bateau-Zuid om de kroosproblematiek te verminderen.

Meer informatie kunt u inwinnen bij de leden van de themagroep; Herman van Rooijen (HDSR), Laurens van Miltenburg (Nieuwegein) en Erwin Rebergen (Utrecht). Winnet bedankt Maarten Peeters van HDSR voor de organisatie van de themamiddag.