16 Maart ondertekening SOK 2017-2020

De 15 Winnet-deelnemers die samenwerken in de waterketen in de provincie Utrecht verlengen hun samenwerking tot 2020. Het bestuursakkoord zal op donderdag 16 maart worden ondertekend. Het vorige bestuursakkoord, uit 2012, heeft een mooi resultaat: naar verwachting gaat deze vier jaar samenwerken een structurele besparing opleveren van 15,6 miljoen.

In de komende periode komt de focus minder op kostenbesparing en meer op kwaliteit en kwetsbaarheid te liggen. Zo voorziet de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in de aanstelling van een aanjager voor Winnet. Deze aanjager moet verbinding leggen tussen de verschillende geledingen van de partners en een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor deelname aan projecten en activiteiten. In de (sterk vereenvoudigde) overeenkomst is ook budget beschikbaar gesteld om slagvaardig innovatieve ideeën op te pakken. Het contact met de bestuurders wordt voortaan onderhouden via een Water- en klimaat tafel, waar ook andere water-gerelateerde onderwerpen op de agenda kunnen staan.