Actualisatie incidentenplannen

Winnet heeft recent opdracht gegeven voor de actualisatie van de incidentenplannen.

Het algemene deel is voor iedereen gelijk en wordt voor alle gemeenten geactualiseerd door de adviesgroep SAVE van Antea Group. Binnenkort volgt meer informatie vanuit de themagroep assetmanagement (trekker Nico Admiraal, admiraal.n@hdsr.nl).