Judith Claus communiceert voor Winnet

Door Winnet is Judith Claus gecontracteerd voor het komende jaar als communicatieadviseur. Zij gaat zich bezighouden met het vormgeven van onder andere de (nieuwe) website, maar vooral hoe wij als Winnet meer onderlinge verbinding kunnen maken

Hoe kan iedereen optimaal gebruik maken van de samenwerking; hoe zorgen we voor meer betrokkenheid? Winnet is een nieuwe weg ingeslagen en zal in de toekomst meer gaan samenwerken met andere partijen. Je ziet dit al terug in de bestuurlijke Water- en klimaattafel. Wij hopen er, samen met Judith, een bruisend Winnet van te maken.