Nieuw bij Winnet: Water en Klimaattafel

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SOK) zijn een aantal organisatorische wijzigingen doorgevoerd. Eén daarvan is opheffen van de Bestuurlijk platform en het invoeren van een bestuurlijke Water- en klimaattafel.

Deze Water- en klimaattafel komt twee keer per jaar bijeen. Op de agenda kunnen alle water-gerelateerde onderwerpen aan bod komen. Winnet zal daar een van zijn, maar ook wateroverlast, droogte, hittestress, baggeren, gezond water, etc. kunnen worden besproken.

Voorafgaand aan deze tafel bepaalt een agendacommissie welke zaken op de agenda komen. De agendacommissie wordt gevormd door: Herman Geerdes (gemeente Houten, voorzitter), Anne Brommersma (gemeente De Bilt), Gerrit Boonzaaijer (gemeente Utrechtse Heuvelrug), Ivo ten Hagen (gemeente Woerden) en Constantijn Jansen op de Haar (HDSR). Aangezien de eerste Water- en klimaattafel op 16 maart voornamelijk in het teken stond van de ondertekening van de nieuwe SOK, wordt er dit jaar op 23 juni een extra bijeenkomst gehouden. Bij deze tafel zijn ook de provincie, VRU en CRA uitgenodigd. Mocht je interessante ideeën hebben die je onder de bestuurlijke aandacht wil brengen neem dan contact op met Sonja de Goede. Zij bereidt de agendacommissie voor.


Bestuurders Winnet