Het nieuwe gezicht van Winnet

Op 14 april is Sonja de Goede gestart als ‘stimulator’ van Winnet. Zij neemt voor een deel de taken over van Martien Marteijn, maar zal door de nieuwe opzet van Winnet, zich meer gaan bezig houden met de praktische uitvoering van Winnet.

Mag ik mij aan jullie voorstellen?
Ik ben Sonja de Goede, 44 jaar, getrouwd, 2 kinderen en ik woon (sinds 1 maand) in Houten.

Ik ben afgestudeerd in de aquatische ecologie bij Wageningen Universiteit.

Ik heb 5,5 jaar bij HDSR gewerkt, de laatste jaren als coördinator van de Meet- en Informatiedienst (MID) en programmamanager voor een intern programma.

Als programmamanager was mijn belangrijkste taak het stimuleren van mijn collega’s binnen het waterschap om hun rol binnen het gegevensbeheer te pakken en om het interne beheerregister te gebruiken en te verbeteren. Binnen MID motiveer ik de teamleden hun, gezamenlijke, talenten op een goede, gerichte manier in te zetten.

Vanaf 14 april ben ik voor 3 dagen in de week bij Winnet begonnen als stimulator, daarnaast blijf ik bij HDSR coördinator MID.

Binnen Winnet wil ik samen met jullie de samenwerking uitbouwen. Kernwoorden zijn voor mij; open communicatie, verantwoordelijkheid, gezamenlijk doel en heldere werkafspraken.

De komende tijd zullen jullie mij ongetwijfeld tegenkomen, want ik wil natuurlijk van jullie weten hoe jullie denken over samenwerken binnen Winnet.

Hopelijk tot snel. Hartelijke groeten,

Sonja de Goede (06 11614698, Goede.s@hdsr.nl)


Sonja de Goede