Resultaat risicogestuurd rioolbeheer

De themagroep assetmanagement is het afgelopen half jaar bezig geweest met ‘risicogestuurd rioolbeheer’. Samen met een adviseur is een afwegingskader opgesteld voor het risicogestuurd repareren, renoveren of vervangen van riolen. In een marktverkenning is gezocht naar tools om dit afwegingsproces te automatiseren. De resultaten van dit onderzoek, én de mogelijkheden om dit op gemeentelijke niveau te implementeren, worden toegelicht tijdens de deelnemersbijeenkomst op dinsdag 4 april.