Brede Bijeenkomst Winnet goed bezocht

Bestuurders, managers en andere afvalwaterspecialisten kwamen donderdag 16 november jl. samen tijdens de jaarlijkse Winnet Brede Bijeenkomst. Dit keer in het inspirerende decor van Makeblijde in Houten.

Sonja de Goede, sinds voorjaar 2017 stimulator van Winnet, opende als dagvoorzitter de middag. Daarbij bevestigde ze de positieve ontwikkeling binnen de samenwerking waarbij je voelt dat de energie weer aan het stromen is. Zo zijn er de afgelopen periode veel nieuwe projecten opgepakt en ook mooie resultaten behaald. Dat de energie binnen Winnet stroomt is ook te merken aan de belangstelling: ruim 50 deelnemers droegen bij aan een interactief programma vol discussie en kennisoverdracht.

Winnet Innovatieprijs

Oktober stond in het teken van de eerste Winnet Innovatieprijs. Met de vraag ‘Wie heeft goede ideeën én het lef om de afvalwaterketen duurzamer te maken?’ werden alle Winnet-partners uitgedaagd hun ideeën of toepassingen in te sturen om kans te maken op een bedrag van € 20.000 voor de uitvoering van hun idee. In deze korte periode ontving Winnet maar liefst 5 inzendingen, stuk voor stuk goede plannen.

In een pitch van 5 minuten werden de 3 beste inzendingen gepresenteerd door hun indieners. Gemeente Zeist liet in een film, afgewisseld met uitleg, hun ideeën zien over ‘Meer met water’: een project op de Kinderboerderij. ‘Vuilfuik’, een reusachtige panty bij de riooloverstort tegen vissterfte, was een idee van de gemeente Woerden en HDSR behoorde eveneens tot de top 3 met hun inzending ‘Bezem door de middelenkast’: over hoe je inmiddels verboden middelen ingezameld krijgt.

De jury, bestaande uit Dr.ir. Jan Vreeburg (juryvoorzitter), Ing. Wouter van Tent en Ir. Sonja de Goede, had een pittige taak om alle verschillende inzendingen te beoordelen. Juryvoorzitter Jan Vreeburg: “We hebben veel leuke ideeën gekregen, allemaal zeer verschillend. Sommige praktisch van aard, andere weer abstracter en meer visie gedreven voor de langere termijn.” Het was dan ook een uitdaging om ze met elkaar te vergelijken. De juryvoorzitter over de inzendingen:

  • “Vuilfuik: prachtig in zijn eenvoud en robuustheid.”
  • “Bezem door de middelenkast: eigenlijk zo simpel, dat je je afvraagt; waarom doen we het nog niet?”
  • “Meer met water: Het lijkt allemaal te mooi om waar te zijn en dat verdient het om uit te zoeken.”

Winnaar van de eerste Winnet Innovatieprijs is “Meer met water” van de gemeente Zeist. Lees hier meer.

Ronde tafels

Na de pitches en uitreiking van de Winnet Innovatieprijs was het tijd voor de Ronde tafels. Aan deze tafels met elk een eigen thema gingen de deelnemers, steeds roulerend, met elkaar in gesprek. Elk thema behandelde een stelling.

Zo werd aan thematafel Duurzaamheid de stelling: ‘Geen enkele Winnetpartner lukt het om in de afvalwaterketen echt aantoonbaar duurzaam in te kopen’ behandeld. Interessante gesprekken werden hier gevoerd over wat duurzaamheid precies is? Hoe je het aantoonbaar kunt maken? Of en hoe we gezamenlijk kunnen inkopen en waarom er eigenlijk nog geen circulaire of milieuvriendelijke rioolbuis is?

De tafel Meten & Monitoren boog zich over de stelling: ‘Alarmen geven voldoende inzicht in het functioneren van mijn systeem. Meer hoef je voor het dagelijks beheer niet te weten.’ Deelnemers waren het hier niet mee eens. Er werd opgemerkt dat je veel meer kunt met de informatie en dat systemen slimmer gemaakt kunnen worden.

‘Samen pakken we het op, maar hoe pakken we het aan?’ was de stelling die aan de tafel Klimaatstresstesten besproken werd. Het antwoord hierop bleek nog niet zo eenvoudig. Deelnemers zien mogelijkheden op het gebied van samenwerking, en vinden dat gemeenten zelf hun data moeten opleveren.

Watervriendelijke tuinen was een ander thema. Op deze tafel was er niet zo zeer een stelling, maar werd gevraagd wat partners nu al doen, wat ze zouden willen doen en wat ze op dit gebied verwachten van Winnet? De ambities bij de deelnemers zijn ook op dit gebied hoog. Zo willen ze een TV programma op RTV Utrecht, integreren in nieuwbouwplannen en koppelen aan andere thema’s. De kansen voor Winnet liggen volgens de deelnemers in het tegelijkertijd campagne voeren, het spreken van dezelfde taal en het met elkaar delen van voorlichtingsmaterialen.

Tenslotte was er een tafel ingericht waar discussie gevoerd werd over Organisatorische kwetsbaarheid. De stelling hierbij: ‘kennistesten, waarom? Wij kunnen toch zelf aangeven waar we goed in zijn?’ Deze bewering leverde boeiende discussies op, met een interessante uitkomst die we nader moeten uitwerken: Hoe trekken we jongeren aan in de afvalwaterketen?

Een uur discussie over deze relevante thema’s leverde waardevolle input waar de themagroepen verder mee aan de slag kunnen!

Gedragsbeïnvloeding van de burger

Het laatste onderdeel van de Winnet Brede Bijeenkomst 2017 was een presentatie van Kirsten Ruitenburg, eigenaar van Novi Mores. Een adviesbureau gespecialiseerd in gedragsverandering (de naam zegt het al Novi Mores = nieuw gedrag). In een stoomcursus van 60 minuten deelde zij haar inzichten over hoe je gedragsverandering bereikt op gedegen wijze.

Naast een stappenplan, kregen deelnemers tips en trucs hoe om te gaan met weerstand en hoe eventuele weerstand omgebogen kan worden. Dat gedragsbeïnvloeding een ‘hot item’ is bij de Winnet-partners bleek uit de betrokkenheid tijdens Kirsten’s betoog. Haar presentatie wordt dan ook, op verzoek, nog separaat gemaild naar alle deelnemers.

Neem de energie mee naar huis

Zoals gebruikelijk bij de Winnet Brede Bijeenkomst werden ook dit keer gadgets uitgedeeld. Onder een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan deze samenkomst kregen de deelnemers een powerbank aangeboden; een presentje dat staat voor de hernieuwde energie binnen Winnet en het doorgeven daarvan.


Zeist aan het pitchen
Ronde tafels
Volop discussie aan de tafels
Kirsten Ruitenburg - gedragsbeinvloeding