Terugblik deelnemersoverleg van 4 april

Op 4 april is het eerste deelnemersoverleg van 2017 binnen Winnet gehouden. Dit keer is er voor gekozen om het overleg te combineren met een themamiddag.

In het eerste deel van de middag heeft Sonja de Goede zich voorgesteld als stimulator. Verder is het jaarplan van Winnet definitief gemaakt. Naast het vastgestelde jaarplan is aangegeven dat de kwetsbaarheid van de partners van Winnet, wat betreft uitvoering van de werkzaamheden in de afvalwaterketen, in 2017 in beeld wordt gebracht. Sonja de Goede zal zich hiermee gaan bezighouden.

In het thematische deel zijn de resultaten van het onderzoek naar Risicogestuurd rioolbeheer door Gert Meutstege van RIOsan gepresenteerd (foto).

Door Esther de Bever (programmamanager NAD) is uit de doeken gedaan hoe het Netwerk Afvalwaterketen Delfland samenwerkt. NAD is een organisatie vergelijkbaar met Winnet, maar met een andere opzet. Zij hebben er voor gekozen om geen programmabureau op te zetten, maar kennen een transitieteam. Het transitieteam wordt gevormd uit de 12 partners + 2 drinkwaterbedrijven. De belangrijkste rol van dit team is het scherp houden van de lange termijn opgaven; specifiek op de onderdelen klimaat, technologie en kennis en innovatie. Het team organiseert ook de verbinding met de Community of Practice voor klimaatadaptatie en deelt de kennis binnen het NAD. Daarnaast legt het transitieteam verbinding met kennisinstituten en onderwijs om onderzoeken die de regio overstijgen, te programmeren. Wil je meer weten van hun manier van samenwerken, neem dan een kijkje op hun website: http://www.afvalwaterketendelfland.nl/


Gert Meutstege Riosan