Pitch themagroep: Grondwater

Een ander thema binnen Winnet is Grondwater. Grondwater heeft vele functies, waaronder de drinkwaterwinning, landbouw, industrie, natuur en energie.

Er moet voldoende zijn, van een goede kwaliteit. Daarnaast moet het grondwaterbeheer -en in het bijzonder het grondwaterpeilbeheer- zijn afgestemd op de verschillende boven- en ondergrondse functies.
Mehmet Seyman, thematrekker Grondwater binnen Winnet, neemt je mee in zijn pitch langs de uitdagingen en doelen van deze themagroep.
Ook interesse een bijdrage aan dit thema te leveren? Of heb je suggesties of ideeën? Neem dan contact op met Mehmet: seyman.m@debilt.nl