Pitch themagroep: Stedelijk Water

Water is van grote betekenis voor stedelijk (ofwel dichtbewoond) gebied en de aandacht voor water in deze gebieden neemt steeds verder toe.

Niet in de minste plaats komt dit door de diverse onderwerpen die hierbij een rol spelen. Zoals: klimaatadaptatie, veiligheid, (burger)participatie en ruimtelijke kwaliteit.  Water speelt binnen al deze onderwerpen een rol. Daarom is Stedelijk water een thema waar we ons binnen Winnet dagelijks mee bezig houden. 
Laurens van Miltenburg, een van de leden van themagroep Stedelijk water, vertelt over de aandachtsgebieden van deze groep.
Ook interesse een bijdrage aan dit thema te leveren? Of heb je suggesties of ideeën?
Neem dan contact op met Laurens: l.vanmiltenburg@nieuwegein.nl