Winnet'er in beeld

In deze video spreken we met Wouter van Tent, data-analist van Winnet. Hij vertelt over zijn werk voor Winnet en de kansen en uitdagingen die hij ziet.

Wouter werkt onder andere aan analyses over het functioneren van de overstorten en rioolgemalen. Hierbij maakt hij voor de vaste gegevens gebruik van Kikker (rioolbeheerprogramma). Voor goede en uitgebreidere analyses is het van belang dat de data hiervan op orde is. Ook kijkt hij naar verbeteringen van het gebruik van de hoofdpost, zoals bijvoorbeeld de 'alarmeringen'.

Binnen de Winnet-hoofdpost zijn er diverse ontwikkelingen. Dit jaar zijn er twee Winnet partners bijgekomen die meedoen en mogelijk komt er begin volgend jaar nog een Winnet-partner bij. Wouter versterkt de Winnet-hoofdpost met o.a. de ontwikkeling van nieuwe dashboard- en analysetools.