Winnet goed op koers!

Elk jaar wordt ons door de koepels (VNG/Unie) gevraagd naar de voortgang van de samenwerking. Hoe staat het met het verminderen van de kostenstijging en de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit? De resultaten van deze landelijke inventarisatie worden aangeboden aan de minister van IenM (en uiteindelijk de Tweede Kamer) in ‘De Staat van ons Water’.

Dit jaar kan Winnet voor de rapportage gebruikmaken van de regionale monitor die wij vorig jaar april hebben uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat Winnet goed op koers ligt om de ambities van de kostenbesparing te realiseren. Sterker nog: we gaat hier zelfs ruim overheen! Voor het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de kwaliteit liggen er nog wel uitdagingen. Hoe staan onze organisaties ervoor en wat zijn de ambities? Dit wordt in 2017 verder uitgewerkt.