Winnet-hoofdpost goedkoper, veiliger en nóg sneller

Steeds meer partners zien het voordeel om via Winnet gezamenlijk gebruik te maken van één hoofdpost en raken overtuigd van de functionaliteiten van H2gO op de Winnet-hoofdpost.

Op dit moment zijn 6 Winnet-partners aangesloten  op de gezamenlijke hoofdpost. Daarnaast zijn er nog 4 gemeenten die alleen met het overstortmeetnet zijn aangesloten. De verwachting is dat in 2017 nog 2 tot 5 gemeenten volledig aan zullen sluiten.

De Winnet-hoofdpost is nu sneller, veiliger én goedkoper geworden. Graag benadrukt Winnet de gebruiksvoordelen van de Winnet-hoofdpost nogmaals:

 • Niet afhankelijk van een bepaalde pompleverancier bij direct aansluiten op de Winnet-hoofdpost (dit geldt niet bij data-/hoofdpostkoppeling).
 • De data-analist hoeft niet te switchen tussen verschillende telemetriesystemen of apart in te loggen. Dit betekent dat het eenvoudiger is om snel te kijken of er bijzonderheden zijn, dat er tussen gemeenten meer uniformiteit is en dat er op dezelfde manier gewerkt kan worden.

Voorbeeld 1: de data-analist zag een urgent hoogwateralarm die door het systeem zelf gedempt was. Het gemaal stond continu te pompen, maar het waterniveau in de put bleef stijgen tijdens droog weer. De rioolbeheerder bleek achteraf met vakantie en zijn vervanger had dit signaal niet gezien.

Voorbeeld 2: Soms valt er iets op en kan de data-analist direct kijken hoe dit bij een andere gemeente is ingeregeld. Zo viel het bij gemeente De Bilt op dat deze gemeente voor sommige rioolgemalen geen alarmering had voor “beide pompen niet beschikbaar”.

De data-analist heeft beheerrechten en kan eenvoudig:

 • grafieken inrichten (combineren of hulplijnen toevoegen, zoals onderkant sensor/put);
 • foutieve waarden aanpassen (zodat de grafiek leesbaar wordt);
 • ontbrekende constanten/waarden aanpassen;
 • alle instellingen zien

 • Servicedesk van I-Real is altijd goed bereikbaar; je krijgt direct iemand aan de lijn.
 • Beschikbaarheid van actuele neerslagradargegevens per rioolbemalingsgebied.
 • Beschikbaarheid van en inzicht in o.a. debietmetingen van de hoofdrioolgemalen van het waterschap.
 • In- en uitzoomen in grafiek kan op diverse manieren: met een knop, schuifbalk, tekstinvoer of met een window, met de mogelijkheid om terug te keren naar het vorige zoomniveau en de weergave kan voor een onbeperkte periode. Kortom makkelijk werkbaar om op detailniveau te kijken of om een totaalbeeld te krijgen.
 • Onderhoudsmanagement (OMS-module). Onderhoudswerkbonnen kunnen direct in het telemetriesysteem worden ingevoerd en digitaal worden verwerkt zonder papierwerk. Tevens geeft OMS een gestructureerd overzicht en o.a. inzicht in het aantal en type storingen per locatie.
 • Logboek-functionaliteit. De data-analist -of iemand anders die instellingen wijzigt- kan de wijzigingen met toelichting en tijdstip noteren. Elk logboek-item is zichtbaar in de grafiek. Zo kan er nooit onduidelijkheid ontstaan en wordt een stukje kennis geborgd.
 • Validatie-module. Hiermee kun je beter grip krijgen op de betrouwbaarheid van binnenkomende data. In de nabije toekomst wordt het validatielabel ook belangrijk bij het gebruik van rapportages en analyses in H2gO, waarbij je alleen betrouwbare data wilt selecteren.
 • Mogelijkheid om documentatie op te slaan (foto’s, tekeningen en beschrijvingen).
 • Analyse-module. Snelle en dynamische rapportagetool. In plaats van een rapportage in de vorm van een tabel wordt data inzichtelijk gemaakt in dashboards. Door middel van diverse filters (tijd, soort meetpunt, meetwaarde, enz.) kan een selectie worden gemaakt van de meetgegevens.

Voorbeeld: Op een kaart kan geografisch het aantal en de urgentie van alarmen van de vorige maand (bijv. alle of alleen pompstoring) worden weergegeven door gebruik te maken van verschillende kleuren, vormen en/of grootten en de beschikbare filters. Naast de kaart kunnen dezelfde alarmen worden weergegeven in de tijd of gespecificeerd per type alarm d.m.v. een staafgrafiek.

Voor meer informatie: neem contact op met Wouter van Tent (tent.w@hdsr.nl), data-analist Winnet.