Winnet jaarplan 2017

De trekkers van de themagroepen hebben samen het Winnet jaarplan 2017 opgesteld. Hierin staan alle onderwerpen, projecten en onderzoeken die de themagroepen gaan oppakken met daarbij de kosten en deelnemers. Tijdens de bijeenkomst van dinsdag 4 april zal het jaarplan worden toegelicht en kunnen aanvullende ideeën nog verwerkt worden. Daarna stellen we samen het jaarplan vast.

Als je interesse hebt voor een themagroep, kun je je richten tot een van de trekkers:

  • Jacob van Wier (hemelwater)
  • Wilco van Bodegraven (duurzaamheid)
  • Mehmet Seyman (grondwater)
  • Herman van Rooijen (stedelijk water)
  • Wouter van Tent (meten&monitoren)
  • Nico Admiraal (assetmanagement)