Terugblik workshop: relinen of vervangen

Wat is duurzamer: vervangen of relinen? En welk type buis heeft de minste milieu-impact? Tijdens de workshop ‘Vervangen of relinen’ lichtte de themagroep Duurzaamheid een afwegingskader toe, waarmee de rioolbeheerder duurzaamheid in de dagelijkse praktijk kan brengen. Zeven vertegenwoordigers van de Winnet-partners namen deel aan deze workshop interactieve bijeenkomst, die plaatsvond op maandag 6 november in Woerden.

Allereerst werd de vraag gesteld hoe men nu te werk gaat: wanneer vervang je de riolering en wanneer kies je voor relinen? Bij te grote deformatie, het splitsen van HWA en DWA of het verbeteren van je systeem kiezen de aanwezige rioolbeheerders voor vervangen. Relinen gebeurt onder andere als de weg er nog prima bij ligt, om overlast te beperken of om kosten te besparen.

Deze redenen sluiten perfect aan op het afwegingskader. Functioneert de riolering hydraulisch goed? Dan is relinen de duurzaamste optie. Zo niet, kies bij vervanging voor kleine diameters en PVC/HDPE in plaats van beton. Afkoppelen kan een reden zijn om de riolering te vervangen of een nieuw HWA riool ernaast te leggen, maar vaak is relinen ook goed mogelijk. Enkele reacties uit de zaal: ‘waar ligt het omslagpunt?’ en ‘gebruik de oude riolering voor HWA en leg een nieuw kleiner DWA riool ernaast’. In de duurzaamheidsafweging is de ambitie van het bestuur een belangrijke factor, naast kosten en urgentie bij wateroverlastlocaties. Op de vraag ‘ga je dit afwegingskader gebruiken’ wordt positief gereageerd: hoe langer je met je bestaande stelsel kan doen en hoe minder je in de grond hoeft te rommelen, hoe beter. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt.

Al met al een geslaagde middag, waarin we veel ervaringen uitwisselden en nieuwe ideeën hebben opgedaan. Wil je meer weten over dit onderwerp? Meld je dan bij Wilco van Bodegraven (bodegraven.w@woerden.nl)


workshop vervangen of relinen