Bewustwording bij de burger

Op 19 juni organiseert Winnet een themabijeenkomst waarbij we verder ingaan op het thema 'bewustwording bij de burger'.

We hebben hier al op de brede bijeenkomst van november vorig jaar aandacht aan besteed en gaan nu een stapje dieper.

Tijdens deze middag leer je alles over gedragsveranderingstheorieën, wat je wel en niet kunt doen om de burger te beïnvloeden en hoe je zelf theorieën in de praktijk kan brengen. We focussen op toepasbare resultaten binnen de afvalwaterketen en kunnen daarna samen aan de slag gaan!

Inmiddels is door Winnet al een persoonlijke uitnodiging verzonden aan de betrokkenen die hier mee bezig zijn. Mocht jij als Winnet’er geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wil je wel de 19e aanwezig zijn? Laat dit dan weten via info@winnet.nl. Aanmelden kan uiterlijk tot maandag 11 juni.


Themabijeenkomst uitnodiging