GeoDyn wat voor jou?

In het vervolg op het project “Ontsluiten statische gegevens” van de themagroep Assetmanagement, gaat Winnet aan de slag met de tool GeoDyn.

Met deze GIS-tool, ontwikkeld en bedacht door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en negen inliggende gemeenten, kan snel en overzichtelijk de huidige kenmerken van alle bemalingsgebieden bepaald worden. Denk hierbij aan berging, pompovercapaciteit (POC), invoer vanuit andere gebieden en afvoer naar de zuivering. Ook kan een inschatting worden gemaakt van het aandeel rioolvreemd water.

Deze gegevens zijn handig bij het beantwoorden van actuele vraagstukken en voor analyses met de dynamische gegevens uit de hoofdpost. Bijkomend voordeel van het gebruik van GeoDyn is de mogelijkheid om fouten of gebreken te ontdekken en te verbeteren in het beheer-bestand, zodat er bijvoorbeeld direct een modelberekening vanuit het beheer-bestand kan worden gemaakt.

Nieuwsgierig? Kom dan ‘s ochtends naar de GeoDyn-bijeenkomst op 11 oktober!

Voor meer informatie of om je aan te melden, kun je terecht bij Wouter van Tent: wouter.van.tent@hdsr.nl of 030-6345723.


GeoDyn_plaatje_artikel