Klimaatstresstest, dat gaat prima

De klimaatstresstest van het gehele beheergebied van HDSR wordt uitgevoerd door Aveco de Bondt. Zij voeren voor ons een “light stresstest – plus” uit.

De light-stresstest uit het Deltaplan gaat uit van een globale scan via de Klimaateffectatlas. Wij gaan verder met een meer gedetailleerde eerste scan, die de basis biedt voor eventuele verdere onderzoeken. Het gaat in deze fase dus niet om gedetailleerde berekeningen en details maar om een eerste scan naar de klimaatuitdagingen.

Alle gegevens zijn aangeleverd aan Aveco de Bondt. De gemeentelijke workshops starten op 12 juni bij de gemeenten IJsselstein, Montfoort en Utrechtse Heuvelrug. Als je nog niet uitgenodigd bent voor de workshop bij jouw gemeente vraag het dan nog even na.

Voor de zomervakantie ontvangt iedere gemeente twee digitale linken: één naar digitale kaarten van de eigen gemeente en één naar kaarten van de regio (beheergebied HDSR). Op de kaart kunnen de vier thema’s worden aangeklikt en zijn bij het thema wateroverlast vier buien berekend. Daarnaast ontvangt elke gemeente een globale, korte rapportage met de knelpunten en bijzonderheden.

Een stresstest gaat om informatie over risico's van overstromingen, hevige neerslag/wateroverlast, droogte of hitteproblemen en, afhankelijk van het gebied bodemdaling bosbrand, grondwater.
Het is een (eerste) stap om de kwetsbaarheden in beeld te brengen, data te verzamelen en analyseren en binnen de gemeente te bespreken met alle domeinen/vakgebieden. Binnen Winnet/CRA wordt ook het gesprek aangegaan met alle partners om de gezamenlijke uitdagingen in beeld te brengen.


wateroverlast Kockengen