Samen werken in de waterketen

Winnet werkt binnen de afvalwaterketen met 14 gemeenten en het waterschap samen.

We mogen na krap een jaar, binnen de nieuwe structuur, stellen dat de samenwerking prima gaat. Natuurlijk kunnen we nog veel meer en beter doen, maar we hebben afgelopen jaar toch al mooie doelen gehaald.

Naast onze eigen Winnet doelen binnen de afvalwaterketen, merken we om ons heen dat er momenteel veel aandacht is voor circulaire economie, ruimtelijke adaptatie en duurzaamheid. Daarnaast zijn er meer zaken binnen het onderwerp ‘water’ welke in de nabije toekomst gaan spelen.
Dit zijn niet direct onderwerpen die binnen Winnet moeten worden opgepakt (hoewel we de klimaatstresstest wel breed oppakken). Wél zijn het onderwerpen waarop Winnet een visie moeten hebben of we willen samenwerken of juist niet.

Tijdens de laatste managementbijeenkomst in januari, is besloten dat Winnet een beeld gaat vormen over wat er speelt binnen het onderwerp ‘water’ en of we hier wellicht iets meer mee moeten dan nu het geval is. Hierbij benadrukken we dat we zeker niet van plan zijn om Winnet op te doeken, maar oriëntatie op onze omgeving kan geen kwaad.

Via de nieuwsbrief en email gaan we Winnet’ers op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met Sonja de Goede.


puzzelstukken