Stadswaterkwaliteit toekomstbestendig!

Op 6 december is door de Winnet themagroep Stedelijk Water en adviesbureau Tauw de themabijeenkomst Stadswaterkwaliteit toekomstbestendig! gehouden in Houten.

Deze bijeenkomst is georganiseerd na aanleiding van de stadswaterecoscans die deze zomer in het grootste deel van het Winnet gebied zijn uitgevoerd. Hierbij is de huidige stadswaterkwaliteit bepaald.

Uit de rapportage van Tauw blijkt dat kroosbedekking en ondergedoken waterplanten de grootste knelpunten zijn. Ten opzichte van 2015 is de kwaliteit van de stadswateren gemiddeld gezien helaas niet verbeterd maar verslechtert. Dit komt waarschijnlijk mede door de warme zomer die we gehad hebben.

Op deze bijeenkomst waren naast Tauw ook Dutch Water Tech aanwezig met informatie over drijvend groen en presenteerde studenten van de TU Delft hun kroos bestrijdende drone: de Kroboot.
Deelnemers konden in het tweede deel van deze middag miniworkshops volgen en vooral kennisdelen met elkaar én met verschillende adviseurs.

Voor 2019 hebben de gemeenten, het waterschap en natuurlijk onze themagroep Stedelijk Water een uitdaging om de stadswaterkwaliteit te verbeteren en 'het geleerde' in de praktijk te brengen.

Het volledige verslag van deze middag kun je hier lezen.


87