Stedelijk Water start met ecoscans

De themagroep Stedelijk Water is bezig met de voorbereidingen voor de ecoscans van de stadswateren.

In het RAB is afgesproken dat het de intentie is om de ecoscans eenmaal per drie jaar uit te voeren. De vorige ecoscans zijn in 2015 uitgevoerd, ze staan voor dit jaar dus weer op de planning.

De meeste Winnet partners hebben inmiddels aangegeven dat ze dit jaar wederom mee zullen doen. Het is de bedoeling om de resultaten van de scans te vergelijken met de resultaten uit 2015 om te onderzoeken waar er sprake is van eventuele verbetering of verslechtering.
Door te kijken waar deze veranderingen, zowel in positieve als in negatieve zin, door komen kan er gekeken worden welke maatregelen kunnen worden genomen om de kwaliteit van het stedelijke water in 2027 tenminste zichtbaar te krijgen. Verder kan er worden gekeken of er sprake is van een (regionale) trend.
De resultaten zullen in het najaar aan de Winnet partners worden gepresenteerd. Hierbij kan er ook van gedachten worden gewisseld over mogelijke maatregelen. Uiteraard zullen alle deelnemende gemeentes op de hoogte gehouden worden van het offertetraject en de planning.


IMG_0014