Terugblik Exoten middag

Op dinsdag 9 oktober 2018 hebben we met 26 collega’s een interessante middag gehad over exoten.

Wilfred Reinhold van HDSR (gedetacheerd vanuit het ministerie van I&M) heeft uitgelegd wat invasieve exoten eigenlijk zijn. Er zijn maar liefst 1.197 exoten in Nederland, gelukkig niet allemaal invasief.

De Europese Unie heeft een lijst gepubliceerd met exoten die de lidstaten moeten bestrijden. De provincie Utrecht is in samenwerking met een kernteam exotenbestrijding aan het kijken hoe dit uitvoerbaar vorm gegeven kan worden. Zij houden op 6 november een middag hierover. Inmiddels zijn door de provincie daarvoor diverse stakeholders uitgenodigd.

Piet Meertens (Waternet) heeft vervolgens kort verteld hoe Waternet de exoten aanpakt. Daarna nam Winfried van Leeuwen (HDSR) het stokje over om de aanpak van HDSR te vertellen. Geconcludeerd mag worden dat beide waterschappen pleiten voor het aanpakken bij de bron: bewustwording bij bewoners en bedrijven dat exoten niet in de sloot moeten belanden én dat de verkoop van exoten schadelijke gevolgen heeft.

Knelpunt bij de actieve bestrijding van exoten is dat er verschillende terreinbeheerders zijn. Door met elkaar om de tafel te gaan en samen op te treden tegen 'exoten' kunnen we de wildgroei bestrijden.

Een ander knelpunt is dat de burger nog niet voldoende bewust is van de gevolgen van het uitzetten van dat ene aquariumdiertje of vijverplantje. Hierdoor veroorzaakt men onbedoeld veel problemen.

Wil je meer lezen over deze middag? Via webpagina Kennisbank kun je diverse documenten downloaden.


exoten in het water