Themamiddag Exoten

In veel van onze watergangen zitten exoten, van Amerikaanse rivierkreeften tot ongelijkbladig vederkruid. Zonder actief beheer verspreiden deze zich verder en verdrukken ze de inheemse soorten.

Bestrijden kan veel geld kosten en een zeer grote inspanning vergen. Hoe ver moet hierin gegaan worden? Hoe pak je de exotenbestrijding aan? En waar liggen de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden? Zijn op bepaalde plekken, zoals geïsoleerde wateren, exoten wel acceptabel? Zijn bepaalde soorten exoten wel acceptabel? Dit zijn vragen die zowel voor waterschap als gemeenten van belang zijn.

Kom ook naar de themamiddag exoten

Om op al deze vragen antwoord te geven, organiseert themagroep Stedelijk Water op 9 oktober een themamiddag.

Deze middag wordt gehouden op Het Oude Station in Houten. Om 13.00 uur starten we en sluiten af rond 16.30 uur.

Wil jij je aanmelden? Doe dit dan vóór 24 september via: info@winnet.nl

Programma

Op deze middag zal een toelichting worden gegeven op de verschillende soorten exoten en de beste manier van bestrijden. Het wettelijk kader met de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden zal worden geschetst. Vervolgens zal door het waterschap dieper worden ingegaan over de ervaringen met exoten. Na een korte pauze zullen we samen in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten lopen zullen we van te voren vragen hiervoor rondmailen. En natuurlijk sluiten we de middag af met een drankje.


foto exoten