Themamiddag Stadswaterkwaliteit toekomstbestendig!

In juli en augustus 2018 heeft Adviesbureau Tauw in opdracht van Winnet meer dan 300 stadswateren bezocht verspreid over negen gemeentes.

De resultaten van deze rapportages (ecoscans) worden op 6 december gepresenteerd. Daarnaast doen we een voorzet voor toekomstbestendige stadswaterkwaliteit.

Het programma van deze themamiddag hebben wij groots opgezet. Wij vinden resultaat belangrijk, maar zijn zeker net zo geïnteresseerd in hoe je met deze resultaten verder aan de slag gaat. Denk bijvoorbeeld eens aan de vraag hoe je waterkwaliteit aangehaakt houdt bij klimaatadaptatie. Hoe kan je praktisch aan de slag met waterkwaliteit in je groenbeheer? Hoe kunnen wij gezamenlijk de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren met een mooie waterkwaliteit? Deze middag zal je hiervoor handvaten geven.

Het programma in vogelvlucht

Deze themamiddag starten wij met een overzicht van de huidige stadswaterkwaliteit door Tauw (op basis van de ecoscans). Tijdens het plenaire deel gaan we verder in op:

  • algemene indruk van de stadswateren binnen Winnet gebied;
  • de ecologische gesteldheid van water en oever;
  • Welke trends zijn er te bespeuren?
  • Welke overeenkomsten tussen locaties of gemeentes?

Aansluitend schuif je aan bij speed-workshops waarbij zes tafels door een specialist worden vertegenwoordigd. Deze tafels hebben als doel om de blik te verruimen en eventuele oplossingen te koppelen aan thema’s als Klimaatadaptatie, Riolering, Beheer & Onderhoud, Inrichting.

Naast diverse specialisten van Tauw zijn Dutch Water Tech (drijvend groen) en Kroboot (innovatieve kroosbestrijding) van de partij. Zij nemen je mee in oplossingen en innovatieve mogelijkheden.

Aanmelden is nodig

Wil jij als Winnet'er ook bij deze middag aanwezig zijn? Meld je dan aan VOOR 23 november a.s.

Hier kan je het programma downloaden.

Ook een collega meenemen is mogelijk. Stuur je aanmelding naar: info@winnet.nl


329