Uitbreiding meetnet Zeist

Voor de gemeente Zeist is onlangs het meetnet in de riolering uitgebreid met 11 extra meetpunten in het riool en zijn er 9 regenmeters op daken geplaatst.

Met deze extra meetpunten wordt het gedrag van het rioolstelsel voor een periode van tenminste 2 jaar gemonitord zodat de werking van de stuwputten vergeleken kan worden met andere objecten die met telemetrie zijn uitgerust. denk hierbij aan de gemalen en externe overstorten. Hierdoor kan er een relatie worden gelegd tussen de theoretische modelberekening en dat wat er in de praktijk gebeurt.

Voor deze metingen zijn dataloggers van Sofrel ingezet die uitgerust zijn met een ultrasoon sensor waarmee de vulling van het riool van bovenaf wordt bepaald. Door de meting van bovenaf is er altijd interessante meetdata voorhanden. In een droge periode ziet men de droogweerafvoer en bij regen de vulling en overstortingen per minuut. Een ander groot voordeel van de contactloze meting is dat de installatie vanaf maaiveld geschiedt. Voor de regenmeting is een regenmeter aan hetzelfde type datalogger gekoppeld.

Binnen het Winnet gebied wordt de meetdata verzonden worden naar H2GO van I-real maar de logger kan aan iedere hoofdpost systeem gekoppeld worden. De meetbehoefte is tijdelijk en daarom heeft de gemeenten besloten de loggers te huren en hoeft daarom geen investeringen te doen in apparatuur. Ook de verantwoording van het onderhoud ligt bij de leverancier van de logger, Infra-SCADA.

Voor inhoudelijke vragen over het meetnet, kan je contact opnemen met Wouter van Tent via zijn email: wouter.van.tent@hdsr.nl


foto uitbreiding meetnet Zeist