Uitvoering Klimaatstresstest

Op 13 februari heeft Winnet, samen met de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie, een themabijeenkomst georganiseerd over het uitvoeren van de klimaatstresstest.

Tijdens de bijeenkomst presenteerden we een uitvoeringsplan, waarbij alle gemeenten binnen de Winnetregio een gezamenlijke stresstest gaan laten uitvoeren. Een efficiënte samenwerking voor alle Winnetpartners!

Vanuit elke partner was er een trekker aanwezig. Zij gaan binnen de eigen organisatie zorgen voor afstemming van de resultaten en het communiceren van de conclusies. Uiteindelijk creëren we vier kaarten (wateroverlast, hittestress, verdroging en overstroming) per gemeente én maken we vier kaarten van de gehele regio. Daarnaast worden per gemeente de knelpunten in beeld gebracht én de regionale knelpunten. Zo hebben we een compleet beeld van de risicofactoren in het hele gebied.

Dit project zal in zijn geheel voor de zomer worden afgerond. Als je meer informatie wilt, kun je terecht bij de trekker van jouw gemeente of organisatie.

We hopen in de tweede helft van 2018 de gezamenlijke resultaten aan jullie te presenteren. Op naar een klimaatbestendig gebied!


Klimaatstresstest