Winnet Innovatieprijs gaat naar....

Gemeente Houten is de winnaar van de Winnet Innovatieprijs 2018 met hun idee van een veelzijdige proeftuin.

Dat maakte Winnet, tijdens haar Jaarbijeenkomst, op donderdag 15 november bekend.

In de proeftuin maken bewoners en bedrijven kennis met mogelijkheden om hun omgeving klimaat adaptiever in te richten. Praktijkvoorbeelden in deze tuin zorgen voor meer kennis en bewustzijn over waterveiligheid en klimaatbestendigheid. Dit groene project wordt in de directe omgeving van het gemeentehuis gerealiseerd.

Klimaatverandering is een gezamenlijk probleem

Houten motiveert: “De gemeente wil bewoners en bedrijven tot op zekere hoogte ontzorgen bij wateroverlast, maar er is een gedeelde verantwoordelijkheid om schade en overlast te voorkomen. Klimaatverandering is een gezamenlijk probleem en de doelmatigheid wordt meegewogen bij bepaling van maatregelen. De proeftuin is hierbij een uitstekend hulpmiddel met praktijkvoorbeelden.”

Aanvullend op de proeftuin komen in haar directe omgeving maatregelen om wateroverlast en schade hierdoor aan gebouwen in de toekomst te voorkomen. Het betreft zogenaamde “pop-up stuwen”. Deze stuwen komen, bij dreigende wateroverlast – en wanneer andere maatregelen niet doelmatig zijn – automatisch uit de grond omhoog.

De pop-up stuwen worden in drie verschillende uitvoeringen ontwikkeld. In de eerste plaats in twee bestaande producten, te weten: een brede opdrijvende stuw die overrijdbaar is voor voertuigen, en een smalle opdrijvende stuw. De innovatie zit hem in de derde stuw: een mechanische elektrische stuw. Dit wordt een nieuw maatwerkproduct.

Mogelijkheden waar deze stuwen geplaatst kunnen worden zijn in stedelijk gebied in overvloed aanwezig. Denk bijvoorbeeld aan winkelgebieden waar in het kader van toegankelijkheid weinig hoogteverschillen zijn tussen de openbare ruimte en gebouwen. Of denk aan laaggelegen panden en parkeergarages, welke allemaal erg kwetsbaar zijn bij extreme neerslag.

Veelzijdig en toegankelijk

De jury waardeerde het idee vanwege “de veelzijdigheid en het voor een breed publiek toegankelijk maken van oplossingen op het gebied van wateroverlast”. Daarnaast was de jury vol lof over het feit dat er “veel bruikbare kennis vrijkomt voor andere gemeenten: immers elke gemeente is bezig met het nadenken over of het uitvoeren van een klimaat adaptieve inrichting”. Doorslaggevend was de praktische toepasbaarheid van het project met een duidelijk innovatieve inslag.

Uit handen van Winnet voorzitter Herman Geerdes ontving gemeente Houten de cheque van € 15.000,- welke besteed mag worden aan de uitvoering van dit winnende idee.


Winnet poster innovatieprijs 2018 digitaal gebruik