Winnet jaaroverzicht 2018

Winnet heeft weer een bewogen jaar achter de rug. Er is veel gedaan, gedeeld en bovenal is de samenwerking tussen Winnet en CRA in basis gelegd.

We kijken terug op een jaar waarbij Houten de Innovatieprijs 2018 won, de themagroep Stedelijk Water meerdere bijeenkomsten organiseerde over exoten en stadswaterkwaliteit. We zijn samen met Coalitie Ruimtelijke Adaptatie gestart om de basis te leggen voor een duuzame samenwerking.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Klimaatstresstest, Bewonersparticipatie, de ontwikkeling van GeoDyn en het Meetnet dat is uitgebreid. Kortom, we hebben samen veel bereikt!

En Winnet is hier trots op, dat wij dit allemaal met elkaar toch zo voor elkaar krijgen. Daarom wil Winnet iedereen bedanken voor zijn/haar moeite en inzet. We spreken het vertrouwen uit dat ook 2019 een vruchtbaar en succesvol jaar zal worden!

Kernteam Winnet


Winnet jaaroverzicht 2018