Winnet Innovatieprijs 2018

Durf jij nieuwe dingen te proberen? En heb je een goed idee om de afvalwaterketen duurzamer en efficiënter te maken? Stuur je idee in en wie weet helpen wij jou om je idee in de praktijk te brengen!

Net als in 2017, reikt Winnet, het Water INnovatie NETwerk, dit jaar de Winnet Innovatieprijs uit. Een prijs om een meer duurzame, meer efficiënte en/of effectievere afvalwaterketen te stimuleren. De meest innovatieve en duurzame toepassing wint een bedrag van € 15.000, te besteden aan de uitvoering van dit idee.

Hoe doe je mee?

Zend je idee of ideeën in vóór 15 oktober 2018 via info@winnet.nl. Maak bij je inzending duidelijk wat je idee inhoud en hoe het voldoet aan de gestelde criteria. De presentatievorm van je idee is vrij. Denk dus aan tekst, illustraties, filmpjes, of een combinatie van alles. Alles mag, zolang je idee maar duidelijk wordt.

Criteria

De inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Je bent werkzaam bij een van de Winnet partners;
 • Het project is snel uitvoerbaar én het resultaat is zichtbaar binnen enkele jaren;
 • Hoe groot is de bijdrage aan een afvalwaterketen die efficiënter, effectiever en duurzamer is?
 • Hoe innovatief is het idee in de regio of in Nederland?
 • In hoeverre is het idee (uiteindelijk) breed toepasbaar/implementeerbaar bij andere Winnet partners?

Jury

De onafhankelijk jury bestaat uit:

Dr.ir. Jan Vreeburg: verbonden aan Wageningen University & Research, onderdeel milieutechnologie en de Exeter University. Expert op het gebied van onder andere asset management en nieuwe concepten voor ontwerp en beheer van leidingnetten. Binnen Winnet is Jan bekend als 'KWR-er' (drinkwater kennisinstituut), hoewel hij recent is overgestapt naar waterbedrijf Evides. Bij nieuw onderzoek ligt zijn zwaartepunt op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor leidingnetten die drinkwater leveren en afvalwater inzamelen, met als doel het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen en energie mogelijk te maken. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de nieuwe en oude concepten naast en met elkaar kunnen functioneren gedurende de transitie van het lineaire huidige systeem naar een nieuw en meer circulair systeem.

Ing. Wouter van Tent: data-analist van Winnet, met een achtergrond als adviseur riolering en stedelijk water. Wouter is al 5 jaar betrokken bij Winnet en kent daardoor alle ins en outs. Hij heeft een scherpe blik op kansen en mogelijkheden en is door zijn kennis en ervaring een zeer inhoudelijk gericht jurylid.

Ir. Sonja de Goede: stimulator van Winnet, 'verbindingschoreograaf' en adviseur. Al jaren zet Sonja zich in voor het versterken van projecten, personen en programma’s. Dit doet ze onder andere door de juiste mensen en de juiste informatie met elkaar te verbinden. Door haar ervaring en inhoudelijke kennis op het gebied van aquatische ecologie heeft ze een kritische en realistische kijk op onderzoek en verwezenlijking.

Bekendmaking en prijsuitreiking

De jury beoordeelt alle inzendingen en beslist over de 3 beste ideeën. Deze worden op donderdag 1 november bekend gemaakt aan alle inzenders. Deze top 3 inzenders pitchen hun idee vervolgens op donderdag 15 november tijdens de Winnet Jaarbijeenkomst. Direct daarna wordt bekend gemaakt welke inzending de Winnaar van de Winnet Innovatieprijs 2018 is.

Disclaimer: als de meerwaarde van de inzendingen te laag is, kan de jury besluiten af te zien van de uitreiking.

Vragen?

Neem dan contact op met Wouter van Tent, wouter.van.tent@hdsr.nl of 030-6345723

Spelregels

 1. Het idee draagt bij aan een efficiëntere, effectievere en duurzamere afvalwaterketen. Denk aan assets, energie en grondstoffen terugwinnen en (decentrale) zuivering.
 2. Inzendingen dienen vóór 15 oktober 2018 aangeleverd te worden via e-mail: info@winnet.nl. De vorm van presentatie is hierbij vrij en ter beoordeling van de inzender.
 3. Het idee is in 2019 uit te voeren. Indien goed gemotiveerd is eventueel uitloop naar 2020 mogelijk.
 4. Medewerkers van het programmabureau Winnet zijn uitgesloten van deelname.
 5. De winnaar krijgt maximaal €15.000. Wanneer een project minder kosten heeft zal voor het overblijvende bedrag een andere bestemming worden gezocht waarbij de voorkeur is het aan het project te geven die op nummer 2 of 3 is geëindigd.
 6. De 3 beste inzendingen, welke uiterlijk 1 november bekend worden gemaakt door de organisatie, pitchen hun idee tijdens de Winnet-jaarbijeenkomst op donderdag 15 november 2018.
 7. Tijdens de Winnet-jaarbijeenkomst (15 november 2018) wordt bekend gemaakt welke inzending de Winnet Innovatieprijs 2018 wint.
 8. Alle opgedane kennis en ervaring van het winnende idee staan direct na afloop van het project ter beschikking voor én worden door de inzender actief gedeeld met de andere Winnet-partners.
 9. Alle ingezonden ideeën mogen door Winnet worden gebruikt. Wanneer Winnet belangstelling heeft een idee uit te voeren, wordt de inzendende partner op de hoogte gebracht.
 10. De winnaar werkt transparant en zal aan Winnet verantwoorden hoe het prijsgeld wordt/is besteed.
 11. De winnaar informeert Winnet elke vier maanden over de voortgang en over ontwikkelingen die van invloed zijn op het project.
 12. De winnaar toont binnen twee maanden na afloop van de activiteiten aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig de aan de geldverstrekking verbonden voorwaarden.
 13. Als de meerwaarde van de inzendingen te laag is, kan de jury besluiten af te zien van uitreiking van de prijs.
 14. Over de inhoudelijke beoordeling van de nominaties en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnet poster innovatieprijs 2018 digitaal gebruik